แทป โอกาสสุดท้าย Tattoo Colour

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Outro เริ่ม 3.27
Solo เริ่ม 1.40
Verse เริ่ม 0.29
Intro เริ่ม 0.00
[คอร์ด โอกาสสุดท้าย Tattoo Colour]
Blogspot - Wordpress - Pinterest