แทป Letter Potato

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Outro เริ่ม 3.23
Instru เริ่ม 2.21
Instru เริ่ม 1.14
Hook เริ่ม 0.51
Pre Hook เริ่ม 0.40
Verse เริ่ม 0.18
Intro เริ่ม 0.05
[คอร์ด Letter Potato]
Blogspot - Wordpress - Pinterest