คอร์ด This Love Taylor Swift

เนื้อเพลง คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดอูคูเลเล่ แทปกีต้าร์ แทปเบส

Clear blue water
High tide came and brought you in
And I could go on and on, on and on, and I will
Skies grew darker
Currents swept you out again
And you were just gone and gone, gone and gone
In silent screams
In wildest dreams
I never dreamed of this
This love is good
This love is bad
This love is alive back from the dead, oh, oh, oh
These hands had to let it go free, and
This love came back to me, oh, oh, oh
Ohh
Oh, oh, oh
Tossing, turning
Struggled through the night with someone new
And I could go on and on, on and on
Lantern, burning
Flickered in the night, only you
But you were still gone, gone, gone
In losing grip
On sinking ships
You showed up just in time
This love is good
This love is bad
This love is alive back from the dead, oh, oh, oh
These hands had to let it go free, and
This love came back to me, oh, oh, oh
This love left a permanent mark
This love is glowing in the dark, oh, oh, oh
These hands had to let it go free, and
This love came back to me, oh, oh, oh
Your kiss, my cheek
I watched you leave
Your smile, my ghost
I fell to my knees
When you're young, you just run
But you come back to what you need
This love is good
This love is bad
This love is alive back from the dead, oh, oh, oh
These hands had to let it go free, and
This love came back to me, oh, oh, oh
This love left a permanent mark
This love is glowing in the dark, oh, oh, oh
These hands had to let it go free, and
This love came back to me, oh, oh, oh
This love came back to me, oh, oh, oh

คอร์ดเพลง Taylor Swift

คอร์ดเพลง Beautiful Ghosts
คอร์ดเพลง I Bet You Think About Me
คอร์ดเพลง I_Wish_You_Would
คอร์ดเพลง Forever & Always
คอร์ดเพลง You_Are_In_Love
คอร์ดเพลง Wildest_Dreams
คอร์ดเพลง Ready_For_It
คอร์ดเพลง cardigan
คอร์ดเพลง If This Was A Movie
คอร์ดเพลง All Too Well

คอร์ดเพลง Taylor Swift

คอร์ดเพลง Last_Christmas
คอร์ดเพลง ME
คอร์ดเพลง Fifteen
คอร์ดเพลง Out of the woods
คอร์ดเพลง I Bet You Think About Me (Taylor s Version)
คอร์ดเพลง Death By A Thousand Cuts
คอร์ดเพลง Dear John
คอร์ดเพลง My Tears Ricochet
คอร์ดเพลง Our Song
คอร์ดเพลง I Think He Knows

คอร์ดเพลง Taylor Swift

คอร์ดเพลง Bad_Blood
คอร์ดเพลง Don’t You
คอร์ดเพลง The_Way_I_Loved_You
คอร์ดเพลง Paper Rings
คอร์ดเพลง exile
คอร์ดเพลง Christmas Tree Farm
คอร์ดเพลง Eyes open
คอร์ดเพลง All Too Well
คอร์ดเพลง Everything Has Changed
คอร์ดเพลง How_You_Get_The_Girl
หน้าแรก ขอเพลง เสื้อยืดนักดนตรี blogspot pinterest