แทป ขอบใจ Potato

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Solo เริ่ม 2.45
Intro เริ่ม 0.00
Intro Picking เริ่ม 0.00
[คอร์ด ขอบใจ Potato]
Blogspot - Wordpress - Pinterest