แทป เพลงที่ 18 [ ยี่สิบยีบเอ็ด ] One Week One Song

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
!!!!! เพลงนี้ไม่มีแทป Guitar !!!!!
[คอร์ด เพลงที่ 18 [ ยี่สิบยีบเอ็ด ] One Week One Song]
Blogspot - Wordpress - Pinterest