แทป อย่าเป็นฉันเลย Uncle Ben

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Outro เริ่ม 5.19
Riff เริ่ม 2.21
Intro เริ่ม 0.00
[คอร์ด อย่าเป็นฉันเลย Uncle Ben]
Blogspot - Wordpress - Pinterest