แทป เข้ากันไม่ได้ (Eng Version) Synkornize Feat.MuZu

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Outro เริ่ม 4.06
Lick เริ่ม 2.43
Riff เริ่ม 1.18
Intro เริ่ม 0.00
[คอร์ด เข้ากันไม่ได้ (Eng Version) Synkornize Feat.MuZu]
Blogspot - Wordpress - Pinterest