แทป จันทร์เจ้า ( Goodbye ) Slot Machine

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Riff เริ่ม 3.18
Lick Solo เริ่ม 3.00
Intro เริ่ม 0.25
Lick Intro เริ่ม 0.07
[คอร์ด จันทร์เจ้า ( Goodbye ) Slot Machine]
Blogspot - Wordpress - Pinterest