แทป ก่อนตาย Big Ass

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Solo เริ่ม 2.14
[คอร์ด ก่อนตาย Big Ass]
Blogspot - Wordpress - Pinterest