แทป Happy Birthday Black Head

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Solo เริ่ม 1.41
Intro เริ่ม 0.14
Intro เริ่ม 0.01
[คอร์ด Happy Birthday Black Head]
Blogspot - Wordpress - Pinterest