แทป ยามเมื่อลมพัดหวน Peacemaker

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Outro เริ่ม 3.09
Solo เริ่ม 2.01
Intro เริ่ม 0.00
[คอร์ด ยามเมื่อลมพัดหวน Peacemaker]
Blogspot - Wordpress - Pinterest