แทป แค่ได้พบเธอ P.O.P.

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Solo เริ่ม 2.15
Intro Line 2 เริ่ม 0.00
Intro Line 1 เริ่ม 0.00
[คอร์ด แค่ได้พบเธอ P.O.P.]
Blogspot - Wordpress - Pinterest