แทป คนไม่สำคัญ Potato

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Outro เริ่ม 3.45
Solo เริ่ม 1.57
Lick เริ่ม 1.04
Verse เริ่ม 0.14
Intro เริ่ม 0.01
[คอร์ด คนไม่สำคัญ Potato]
Blogspot - Wordpress - Pinterest