แทป ฤดูร้อน Paradox

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Lick เริ่ม 0.42
Intro Line 1 เริ่ม 0.08
Intro Line 2 เริ่ม 0.08
[คอร์ด ฤดูร้อน Paradox]
Blogspot - Wordpress - Pinterest