แทป คนไม่เอาถ่าน Big Ass

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Solo เริ่ม 2.42
Lick เริ่ม 1.49
Intro Line 1 เริ่ม 0.06
Intro Line 2 เริ่ม 0.06
[คอร์ด คนไม่เอาถ่าน Big Ass]
Blogspot - Wordpress - Pinterest