แทป เธอสวย Double U

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
1 เริ่ม 0.00
2 เริ่ม 0.00
3 เริ่ม 0.00
4 เริ่ม 0.00
5 เริ่ม 0.00
6 เริ่ม 0.00
7 เริ่ม 0.00
[คอร์ด เธอสวย Double U]
Blogspot - Wordpress - Pinterest