แทป หากฉันตาย Slot Machine

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
Outro เริ่ม 3.11
Solo เริ่ม 2.11
Verse เริ่ม 0.17
Intro เริ่ม 0.05
[คอร์ด หากฉันตาย Slot Machine]
Blogspot - Wordpress - Pinterest