เนื้อเพลง แร็ปอีสเมียง ( Rap is Meang ) อ้ายคำแบกไม้

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ก็อ้ายนั้นชอบฮ้องเพลงเป็นเพลงเป็นกำเมือง ถึงใครหลายคนจะฟังบะฮุเรื่อง

ก็อยากจะทำมันอยู่อย่างต่อเนื่อง อยากฮื้อเพลงคำเมืองติดหูของคนไทย

ก็อยากทำเพลงกำเมืองฮื้อลือเลื่องและก้องไป จำผมเอาไว้ฮื้อผมชื่อ อ้ายคำแบกไม้

ถ้าเพลงคำเมืองบะดัง ถ้ายังบะมีไผฟัง ผมก็จะบ่หยุดทำจะขอทำมันต่อไป

เขา Rap ผมก็จะ Rap เขา Rock ผมก็จะ Rock สไตล์ผมบะมีล่ สไตล์ผมบะมีเลย

สไตล์ผมเป็นกำเมือง จะเพลงจ๊าหรือเพลงเวย หรือแรฟเป็นเพลงกำเมือง บางคนฟังแล้วอาจดูเชย

มันเชย


ก็เขามันแรปอิสนาว ส่วนอ้ายมันแรปอิสเมียง อ้ายมันแรปแบบบ้านนอก ส่วนเขามันแรปแบบในเวียง

ทุกถ้อยคำที่กลั่นออกมา สำเนียง ส่งเสียงขับขานบทเพลงคำล้านนา

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อ้ายคำแบกไม้
[ คอร์ด แร็ปอีสเมียง ( Rap is Meang ) อ้ายคำแบกไม้]
Blogspot - Wordpress - Pinterest