������������������������������������ สับสน (Confused) Babe’y

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Babe’y
[ คอร์ด สับสน (Confused) Babe’y]
Blogspot - Wordpress - Pinterest