เนื้อเพลง bye bye LHAM

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
จะอยู่อย่างไร จะอยู่ต่อไปกับใคร วันหนึ่งที่เธอจะรู้ ในวันที่เธอ เป็นผ้ใหญ่
วันที่เจ็บคือการได้เข้าใจ
เดินต่อไป ในวันที่ไม่มีใคร เธอจะมีคนนี้ที่ยืนข้างเธอ ด้วยหัวใจ
แม้ว่าเราต้องห่างกันไปตามทางของใคร

* บ๊าย บาย บ๊าย บาย ทุกวันที่มีให้กัน ทุกวันที่เป็นของเรา
บ๊าย บาย บ๊าย บาย ทุกวันที่แต่เรา ทุกวันที่มีให้กัน

วันจะไป คือวันที่ต้องเข้าใจ ว่าที่จริงชีวิต ไม่มีทุกอย่าง ดั่งฝันใฝ่
มีบางอย่างที่มันต้องลาไป
จบกันไป คือจากกันไปด้วยดี เพราะให้วันพรุ่งนี้ค่อยๆเคลื่อนมา เป็นเช้าใหม่
เพราะให้แดดทาบทาม มาถึงข้างในหัวใจ

( * )
บ๊าย บาย บ๊าย บาย ทุกวันที่แต่เรา ทุกวันที่มีให้กัน
บ๊าย บาย บ๊าย บาย ทุกวันที่แต่เรา ทุกวันที่มีให้กัน
บ๊าย บาย บ๊าย บาย ทุกวันที่แต่เรา ทุกวันที่มีให้กัน
บ๊าย บาย บ๊าย บาย ทุกวันที่แต่เรา ทุกวันที่มีให้กัน

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง LHAM
[ คอร์ด bye bye LHAM]
Blogspot - Wordpress - Pinterest