เนื้อเพลง Total Zombie Day Wave

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

Here I go No, I can't be around you anymore Just turn around and let me walk away

Just turn around and let me walk away

* Close your eyes and I'll close mine Honey, close your heart, it just takes time

And we'll be alright, we'll be alright Close your eyes and I'll close mine

Honey, close your heart, it just takes time And we'll be alright, we'll be alright

** 'Cause I'm such a total zombie And you're gold, honey
I wish I would have been told Only a fool would want me

And you're gold, honey I wish I would have been told

Just look around The world around you is upside down

And I'm falling, I'm falling I'm bringing you underground

Close your eyes and I'll close mine Honey, close your heart, it just takes time

And we'll be alright, we'll be alright So just close your eyes and I'll close mine

Honey, close your heart, it just takes time And we'll be alright, we'll be alright
Only a fool would want me And you're gold, honey

I wish I would have been told

Zombie (Oooooooooh) Zombie (Oooooooooh)

Zombie (Oooooooooh) Zombie (Oooooooooh)

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Day Wave

เสื้อ CHORDTABS 2022

คอร์ด Total Zombie Day Wave

Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง