เนื้อเพลง Run Devil Run Girls' Generation (SNSD)

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

ตก พา โร แฮ นอน จอง มัล Bad boy ซา ราง โบ ดัน โฮ กี ชิม ปุน

กือ ดง งัน นัน นอ แด เม กัม ปัก ซก กา ซอ นอม มอ กัน กอ ยา

นอน แจ มี ออบ ซอ แม นอ ออบ ซอ นอน Devil Devil นอน นอน

เน แฮน ดือ พน ซู มา นึน นัม จัน ฮัน กึล จา มัน พา กุน ยอ จา

แน โค กา จี ยอก กยอ อุน Perfume นู กู กอน จี ซอล มยอง แฮ บวา

นอน นา มล แร นู กุล มัน นา นึน กึม ชิก ฮัน กือ บอ รซ มซ โก ชยอส นี

ตวี ออ บวา โด ซน บา ดัก อา นิน กอล

                * You better run run run run run ทอ นึน มซ บวา กอ ดอ ชา จุล แร

                You better run run run run run นัล บุท จา บา โด กวาน ชิม กอ ดุล แร Hey

                ดอ มอซ จิน แน กา ทเว นึน นัล กา พา จู เกส ซอ อิช จี มา

                You better run run run run run (ตัก กอล รยอ ซอ ยา กอล รยอ ซอ Run Devil Devil Run Run)

แน กยอ เท ซอ ซัล มยอ ชี ฮึล กิซ ทา รึน ยอ จัล กก ฮุล ทอ บวา

นา ออบ ซึล แตน นอน Super Playboy โค แก ดึอ รอ แท ดับ แฮ บวา

นอน แจ มี ออบ ซอ แม นอ ออบ ซอ นอน Devil Devil นอน นอน

( * )

นอน แจ มี ออบ ซอ แม นอ ออบ ซอ Run Devil Devil Run Run

แอ นา กัท ทึน แน ออ ดี โด ออบ ซอ จัน มอ รี กุล รยอ ซอ ซิล มัง แฮ ซอ

นัน แก เน ดึล โบ ดา ทอ แท ดัน แฮ นอ กือ รอ เก คอ ซอ มวอ ดเว แร

(กา บุล จี มัล แรซ จี) นอล ซา ราง แฮ จุล แด จัล ฮา แรซ จี

( * )

อี นอล อึน เซ ซัง บัน อึน นัม จา นอ ฮา นา บา ชยอ บวา จา

กก นา มัน บวา จุล มอซ จิน นัม จา นัน จี ดา รอล แร ฮน จา

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Girls' Generation (SNSD)
[ คอร์ด Run Devil Run Girls' Generation (SNSD)]
Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง