เนื้อเพลง Oh! Girls' Generation (SNSD)

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

* จอเน อัลตอน เนกา อา นยา Brand New Sound เซโร วอจิน นาวา ฮัมเก One More Round

Dance Dance Dance till we run this town อปปา อปปา I'll be I'll be Down Down Down Down

Hey อปปา นา จม บวา นารึล จม บาราบวา ชอ มี ยา อีรอน เน มันทู ฮา

มอรีโด ฮาโก ฮวาจังโด เฮดนึนเด เว นอ มัน นอ มัน โม รือ นี

ทูกึน ดูกึน คา ซือ มี ตอล รยอ วา โย จากู จากู ซัง ซังมัน ฮานึน กอล รโย

ออ ตอ เค ฮานา กด เท นบ ตอน เนกา มัล ฮาโก ชิบ พอ

Oh! Oh! Oh! Oh! ปารึล ซารังเง Ah! Ah! Ah! Ah! มา นี มา นี เฮ

ซู จู บือ นี เจ บัล อุด จี มาโย จิน ชิ มี นี นล รี จี โด มาราโย โต บา โบ กัท ทึน มัล ปุน นยา

 

( * )


อปปา จัม กัน มัน จัม กัน มัน ตือ รอ บวา จา กู ตัน เย กี นึน มัลโก

ดง เซ งือ โร มัน เซง กัก คา จิน มา รา อิล นยอน ดวี มยอน ฮู ฮเว ฮัล กอล

มลรา มลรา เน มา มึล ชอ นยอ มลรา นุน ชี ออบ เก จัง นัน มัน ชี นึน กอล รโย

ออ ตอ เค ฮานา อี ชอ รอบ นึน ซา รัม มา ทึล รอ บวา ชอง มัล

Oh! Oh! Oh! Oh! ปารึล ซารังเง Ah! Ah! Ah! Ah! มา นี มา นี เฮ

ซู จู บือ นี เช บัล อุซ จี มาโย จิน ชิ มี นี นล รี จี โด มาราโย โต คือ รา มยอน นา อุล จี โด มล รา


จอเน อัลตอน เนกา อา นยา Brand New Sound มวอนกา ดารึน โอนึลมันนึน ตือ กอ อุน นัน

Down Down มี รู จี มา ฮวา นัน ดา โอปา โอปา อี เด โร นึน No No No No
    

Tell Me Boy Boy Love It It It It It It It Ah

 

Oh! Oh! Oh! Oh! ปารึล ซารังเง Ah! Ah! Ah! Ah! มา นี มา นี เฮ

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! ปารึล ซารางเง

 

Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! มา นี มา นี โต บา โบ กัท ทึน มัล ปุน นยา

 

Oh! Oh! Oh! Oh!    Ah! Ah! Ah! Ah!

 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! ปารึล ซารังเง Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! มา นี มา นี เฮ

 

Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! ปารึล ซารังเง Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! มา นี มา นี Oh!

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Girls' Generation (SNSD)

เสื้อ CHORDTABS 2022

คอร์ด Oh! Girls' Generation (SNSD)

Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง