เนื้อเพลง Nobody Wonder Girls

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]


        ** I want nobody nobody But You I want nobody nobody But You         นัน ดารึน ซารามึน ชีรอ นีกา อานีมยอน ชีรอ I want nobody nobody nobody nobody นัน ชีรึนเด เว นัล มีรอแนรยอโก ฮานี ชากู แนมารึล ดึดจี อันโก เว อีรอเค ดารึน นัมจาเอเก นัล โบแนรยอ ฮานี ออตอเค อีรอนี นัล วีเฮ คือรอเค คือ มัล นอน บูจกฮาดานึน คือมัล อีเจน คือมันเฮ นอน นารึล อัลจานา เว วอนฮาจีโด อันนึนกอล คังโยเฮ ( ** , ** ) นัน โจอึนเด นัน แฮงบกฮันเด นอมัน อิดซือมยอน ดเว ดอ บารัลเก ออมนึนเด นูกุล มันนาซอ แฮงบกฮารัน กอยา นัน นอล ตอนาซอ แฮงบกฮัล ซู ออบซอ นัล วีเฮ คือรอดัน คือมัล นอน บูจกฮาดานึน คือมัล มารี อัน ดเวนึน มารีรัน กอล เว มลรา นีกา ออบชี ออตอเก แฮงบกเฮ ( ** , ** ) I don't want nobody body body I don't want nobody body body นานึน ชองมัล นีกา อานีมยอน นีกา อานีมยอน ชีลดัน มัลยา ( ** , ** ) Back to the days when we were so young and wild and free โมดึนเก นอมูนา กุมมัน กาทัดดอน คือแตโร โทรากาโก ชิพึนเด เว ชากู นารึล มีรอแนรยอเฮ why do you push me away. I don't want nobody nobody Nobody nobody but you.

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Wonder Girls
[ คอร์ด Nobody Wonder Girls]
Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง