เนื้อเพลง Love Destiny (ผ่านกาลเวลา) สาธิดา พรหมพิริยะ

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

เป็นดังสายลมพัด ทุกวันเปลี่ยนเวียนหมุนไป
ไม่อาจรู้พรุ่งนี้ จะมีอยู่จริงใช่ไหม
หากฉัน หยุดฝัน ขอเธอช่วยบอกย้ำให้มั่นใจ
มือนี้ จับไว้ มั่นคงอยู่เสมอ

รักของเรา เดินทางผ่านกาลเวลา (อันแสนนาน)
เหมือนดนตรีก้องกังวาน ไม่เคยเลือนหาย (จากความทรงจํา)
ลองสัมผัส เข้าไปข้างใน เธอได้ยินไหม ทํานองของใจ
เสียงใจเรา มันร่ำร้องเรียกหากัน

ในตอนนี้ฉันกุมมือเดินก้าวไปด้วยกันกับเธอ
ห้วงเวลาที่เราได้เจอช่างมีความหมาย
อยากจะใช้มันไปร่วมกัน ในทุกนาทีที่ยังหายใจ
อดีต อนาคตเป็นอย่างไร ไม่สําคัญ

รักของเรา เดินทางผ่านกาลเวลา
เหมือนดนตรีก้องกังวานไม่เคยจางหาย
เพียงสัมผัส เข้าไปข้างใน
เธอได้ยินไหม ทํานองของใจ
เสียงใจเรา มันร่ำร้องเรียกหากัน

รักของเรา เดินทางผ่านกาลเวลา (อันแสนนาน)
เหมือนดนตรีก้องกังวาน ไม่เคยเลือนหาย (จากความทรงจํา)
ลองสัมผัส เข้าไปข้างใน เธอได้ยินไหม ทํานองของใจ
เสียงใจเรา มันร่ำร้องเรียกหา กัน

จะชาติภพใด สองเราจะเคียงคู่กันข้างในคอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง สาธิดา พรหมพิริยะ

เสื้อ CHORDTABS 2022

คอร์ด Love Destiny (ผ่านกาลเวลา) สาธิดา พรหมพิริยะ

Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง