เนื้อเพลง Gee Girls' Generation (SNSD)

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

นอมู นอมู มอซ จยอ นูนี นูนี บูซยอ คือมัน มี ชี เกซ ซอ ตอล รี นึน กอล

 

Gee gee gee gee baby baby baby Gee gee gee gee baby baby baby

 

โอ นอ มู บู คือ รอ วอ ชยอ ดา บล ซู ออบ ซอ ซา รัง เง ปา จยอซ ซอ ซู จูป ปึน กอล

 

Gee gee gee gee baby baby baby Gee gee gee gee baby baby baby

 

        ออ ตอห์ เค ฮาจโย (ออ ตอค คา จโย) ตอล รี นึน นา นึน (ตอล รี นึน นา นึน โย)

 

        (ดู คึน ดู คึน ดู คึน ดู คึน) จู ดึน จู ดึน คอ รยอ บาม เมน จับ โด โมซ ซี รู จโย

 

         นา นึน นา นึน บา บน คา บวา โย คือ แด คือ แด บัก เค โม รือ นึน พา โบ คือ แรโย คือ แดล โบ นึน มัน

 

                * นอ มู บัน จัก บัน จัก นู นี บูซยอ no no no no no

 

                นอ มู กัม จัก กัม จัก นุล รัน นา นึน oh oh oh oh oh

 

                นอ มู จา ริซ จา ริซ โมม มี ตอล รยอ gee gee gee gee gee

 

                โอ จอซ ซึน นุน บิช (oh yeah) โอ โจห์ ฮึน ฮยัง กี (oh yeah yeah yeah)

 

โอ นอ มู นอ มู เย ปอ มาม มี นอ มู เย ปอ ชอซ นูน เน บัน เฮซ ซอ ซก ตวี นึน กอล

 

Gee gee gee gee baby baby baby Gee gee gee gee baby baby baby

 

นอ มู นอ มู ตือ คอ วอ มัน จิล ซู กา ออบ ซอ ซา รัง เง ทา บอ รยอ ฮู คืน ฮัน กอล

 

Gee gee gee gee baby baby baby Gee gee gee gee baby baby baby

 

        ออ จอ มยอน โจห์ ฮา (ออ จอ มยอน โจห์ ฮา โย) ซู จูป ปึน นา นึน (ซู จูป ปึน นา นึน โย)

 

        (มล รา มล รา มล รา มล รา) มล รา มล ลา ฮา มยอน แม อิล คือ แด มัน คือ รี จโย

 

        ชิน นยาง ชิน กู ดืล รึน มัล ฮา จโย ชอง มัล นอ นึน จอง มัล มซ มัล รยอ

 

        พา โบ ฮา จี มัน คือ แดล โบ นึน นัน

 

( * )         

 

มัล โด โมซ แฮซ นึน กอล นอ มู บู คือ รอ วอ ฮา นึน นัน

 

ฮยัง กี กา ออบ นึน กอล กา ออ ตอก แค ยา โจห์ ฮึน กอล กา

 

ดู คึน ดู คึน มัม โจ รี มยอ บา รา โบ โก อิซ ซอ ya

 

( * , * )

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Girls' Generation (SNSD)

เสื้อ CHORDTABS 2022

คอร์ด Gee Girls' Generation (SNSD)

Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง