เนื้อเพลง FLOWER Yoon Mi Rae

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
จีนากานึน กีเร โพอิน นาเย ฮัน พยอม โพดา จากึน กอกเช

นูนี กาดึก นอเย จากึน ฮึนดึลลีเม มาอึมมี กา

พี โอม-มยอน ทอรอ จิลกา นุน โอม-มยอน ออรอ จิลกา

so I’m worried about you and I’m worried about you


คือรอน เยพพึน มัล อิกซุกคาจี อันนา ดัน ฮัน พอนโด เนเก เฮ จุน จอกึน ออปจีมาน


* เน มาอึมมึล นึล คือเด กอยอซโจว เน คอกจองงึน นึล คือเดพ พุนนีโจว

always your way นอล ฮยางเฮ อิซซึลเก

อี ซุนกานี ชัม เฮงบกคา ดัม-มยอน คือเดกา อิซซอซอ เกซโจว

always อิจจี มาโย เนกา อิซดานึน กอล


ออดีซอนกา พูรอโอดอน พาราเม ชิลลอ โอดา

เน มาอึมมี ชีมอ จยอซจี นอรานึน จากึน ชีอัท ฮานากา


เฮซซารี เดวโอ เมอิล นอล บิชชูโก คือเดรึล คัก กวอโว เน มาอึมเม มูรึล จุม-มยอ

( * )

เนกา ออปชี คือเดนึน ชีดือรอ พอริล กอท กัททา ฮนจา ดูโก ชิพจี อันนา

พีโก จีนึน เก จัมชีรา เฮโด คือ ซุนกานีราโด ฮัมเก ฮัลเก

( * )
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Yoon Mi Rae
[ คอร์ด FLOWER Yoon Mi Rae]
Blogspot - Wordpress - Pinterest