เนื้อเพลง Epilogue Golf Mike

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

โอวาริโวะทซึเกรูเบรูก้า    โบคุรานิฟุริโซโซ้กุ

จิคันโยโทมาเร โคโนมามาเด้ ทซึทาเอทาอีโคโตกาอ้ารู

คนนาโทคินิคากิทเท    นานิโมเดคินาอีเค้โด

ทัตตาฮิโตทซึดา เคซึกาอูโย้  ซืทโต้วาซึเรไน้

 

I'll be ther for you โทโอริชึกี้เทยู้คู โทคิโนนากา ฮิโตทซึดาเค้
 
I'll be ther for you เออิเอนโต๊ะโยเบ้รู อีท้าอีกุไร โนะโคโนโอโมย

 
ยูเมคาราซาเมตาโทขิโน    โคโดคุนะเทเมอิคิเด

โคโคโรนิคากิโว คาเคนาอิเด้ นามิคาวะอิราไน้

 
I'll be there for you คุริคาเอซึทาบิ๊โน้ นาค้าเดอาเอ ต๊ะคิเซกิโว้

I'll be there for you ซิวึตโตอิโนอตเต๊รู โฮโฮ้เอมิกา ท้าเอนูโยนี้

 
 
เคียวโตอิคุโคโนอิชชุงโว้     คิมามาเนโนนามิดาโว้
 
ซึเบทเทโวดาคอชิโยโว้      โบคุราโนซึเบเต I'll be ther for you


* ฉันยังยืนที่เดิม เฝ้าคอยมองดูเธอเสมอไป นานแสนนานเพียงใดหรือไกลสุดขอบฟ้า

และจะยืนที่เดิม เมื่อยามเธอมีทุกข์และน้ำตา เพียงเมื่อเธอมองมา ฉันยังยืนที่เดิม

( * )

 
อีท้าอีกุไร โนะโคโนโอโมย
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Golf Mike
[ คอร์ด Epilogue Golf Mike]
Blogspot - Wordpress - Pinterest