เนื้อเพลง ให้น้องตายก่อนบ่อ้ายสิว่าง บี๋ ทิพกัญญา แปดแสนซาวด์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ทุกเทื่อ ที่อยากได้คำปรึกษา ทุกเทื่อ ที่น้องขาดกำลังใจ
ทุกเทื่อ ที่มีเหตุการณ์เลวร้าย บ่เคยมีอ้ายเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา
ทุกเทื่อที่ผ่านมา อ้ายใช้คำว่าบ่ว่าง

* จักสร้างอีหยัง บ่เคยว่างจักเทื่อ เป็นฮ้ายเอาเหลือ บ่แม่นเบื่อน้องแล้วหรือหยัง
หรือว่าอ้ายซังกันแล้ว จั่งบ่เห็นแววสิสนใจ
จักอ้ายเป็นหยัง บ่เคยว่างจักครั้ง มาซางเป็นตาซัง แท้หนออ้าย

ทุกเทื่อ ที่น้องโทรไปหา อ้ายกะบอกว่า ซำนี่สาก่อนได้บ่
ทุกเทื่อ ที่อ้ายบอกให้น้องรอ อ้ายกะผิดนัด ผลัดวันประกันพรุ่งประจำ
เว้าแต่ว่าบ่ว่างทุกครั้ง ให้ตายก่อนบ่อ้ายสิว่าง ฮืม...

( * )


( * )

มาซ่างเป็นตาซัง ให้ตายก่อนบ่อ้ายสิว่าง


คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง บี๋ ทิพกัญญา แปดแสนซาวด์
[ คอร์ด ให้น้องตายก่อนบ่อ้ายสิว่าง บี๋ ทิพกัญญา แปดแสนซาวด์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง