เนื้อเพลง ใกล้กับไกล อัสนี วสันต์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
         * อยู่ใกล้กันบ้างก็ดี จะได้ไม่มีห่วงใย อยู่ไกลกันก็บ้างก็ดี ส่งมอบไมตรีมอบใจ
 
        อยู่ใกล้กันมากไม่ดี ก็เพราะบางทีมันใกล้ไป อยู่ไกลกันมากไม่ดี อยู่ใกล้กว่านี้ดีกว่าไกล
 
ใกล้หรือไกลก็ยังดี เพราะบางที่ไม่มีใคร ที่จะมาคอยใส่ใจ ว่าอยู่ใกล้หรือไกลดี
 
เมื่อตัวเราอยู่คนเดียว ใครแลเหลียวก็ไม่มี ทนทรมานนานนับปี จนไม่มีใกล้หรือไกล
 
( * )
 
ใกล้หรือไกลต้องลองดู ต้องดูอยู่ทุกเวลา คอยดูไว้ไม่คลาดคลา รู้ปัญหาถ้าพลั้งไป
 
เมื่อสองเราอยู่รวมกัน วันทั้งวันสบายใจ ไม่มีทุกข์ไม่ห่างไกล รักกันไว้อยู่ใกล้กัน
 
( * )
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง อัสนี วสันต์
[ คอร์ด ใกล้กับไกล อัสนี วสันต์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง