เนื้อเพลง โอ้ยกะละวาคิดฮอด เบลล์ นิภาดา

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
อ้ยอ้ายเอ๋ย โอ้ยกะละวาคิดฮอด
โอ้ยอ้ายเอ๋ย โอ้ยกะละวาคิดฮอดคัก
เบลล์ นิภาดา
สิตื่นสินอน สินั่งสิลุกกะคิด
ส่องไลน์ส่องเฟส ไอจีทวิตกะคิด
กินข้าวเบิ่งหนัง ฟังเพลงเล่นเกมกะคิด
เกิดมาเป็นมื้อ กะมีแต่คิด
คิดคิดคิดคิดคิด คิดคิดฮอตอ้าย
โอ โอ้ย คิดฮอตคัก
โอ โอ้ย
แอน อรดี
อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายอยู่ อ้ายอยู่ อ้ายอยู่
อยู่อยู่ อยู่อยู่ อยู่อยู่
ล่ะอยู่อยู่นำกัน
อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายนั้น อ้ายนั้น อ้ายนั้น
นั้นนั้น นั้นนั้น นั้นนั้น
ล่ะนั้นนอนคำคีง
โอ้ยเว้าแล้วคิดฮอด
โอ โอ้ย คิดฮอตคัก
โอ โอ้ย
อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายมา อ้ายมา อ้ายมา
มามา มามา มามา
ล่ะมาติงลิงติง
อ้าวหะนี้ สิกอดอ้าย
ล่ให้แน่นอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
ล่ะอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
ให้มันสมคิดฮอด
(ดนตรี)
เบลล์ นิภาดา
ไปเรียน ไปเลาะ ไปท่ง ไปเที่ยว กะคิด
ครูฮ้าย แม่จ่ม หิวข้าว รถติด กะคิด
ฝนตก แดดออก น้ำไหล ไฟดับ กะคิด
เกิดมาเป็นมือ กะมีแต่คิด
คิดคิดคิดคิด คิดคิดฮอตอ้าย
โอ โอ้ย คิดฮอตคัก
โอ โอ้ย
แอน อรดี
อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายอยู่ อ้ายอยู่ อ้ายอยู่
อยู่อยู่ อยู่อยู่ อยู่อยู่
ล่ะอยู่อยู่นำกัน
อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายนั้น อ้ายนั้น อ้ายนั้น
นั้นนั้น นั้นนั้น นั้นนั้น
ล่ะนั้นนอนคำคีง
โอ้ยเว้าแล้วคิดฮอด
โอ โอ้ย คิดฮอตคัก
โอ โอ้ย
อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายมา อ้ายมา อ้ายมา
มามา มามา มามา
ล่ะมาติงลิงติง
อ้าวหะนี้ สิกอดอ้าย
ล่ให้แน่นอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
ล่ะอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
ให้มันสมคิดฮอด
เบลล์ นิภาดา
อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายอยู่ อ้ายอยู่ อ้ายอยู่
อยู่อยู่ อยู่อยู่ อยู่อยู่
ล่ะอยู่อยู่นำกัน
อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายนั้น อ้ายนั้น อ้ายนั้น
นั้นนั้น นั้นนั้น นั้นนั้น
ล่ะนั้นนอนคำคีง
โอ้ยเว้าแล้วคิดฮอด
โอ โอ้ย คิดฮอตคัก
โอ โอ้ย
อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายมา อ้ายมา อ้ายมา
มามา มามา มามา
ล่ะมาติงลิงติง
(รวม)
อ้าวหะนี้ สิกอดอ้าย
ล่ให้แน่นอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
ล่ะอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
ให้มันสมคิดฮอด


คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เบลล์ นิภาดา
[ คอร์ด โอ้ยกะละวาคิดฮอด เบลล์ นิภาดา]
Blogspot - Wordpress - Pinterest