เนื้อเพลง แต๊นา Zelet pol

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

อีน้องสาวจี่มีแฟนแล้วกา เป็นลูกสาวไผช่างถูกใจ๋แต้นา
 
ใค่ได้ใจดวงน้อยของน้องนั้นมา บ่สนแม้ว่าไผจะผูกใจ๋ได้ก็ตาม
       
         * อ้ายฮื้อไปหมดแล้วทั้งใจบ่เผื่อใจ๋ไว้เลย ยอมเสี่ยงเพื่อฮักยิ่งใหญ่
 
         ฮื้อน้องขะใจ๋มาฮับไปหน่อยแม่สาวน้อยตาใส ว่าจ่ะได ฮับใจ๋อ้ายไว้ได้ก่อ
 
                ** จะฮื้อยะจะไดก็บอกมาต้องใช้เวลาแฮ่มเต้าใด อ้ายนี้ถ้าตั๋วจะแบ่งใจหื้อกันสักหน่อย
 
                หื้อย่ะจะไดก็บอกมา บ่ได้ฮักใครบ่อยๆ ใจนี้มันเต็มด้วยฮักที่รอปล่อยฮื้อเธอ

อีน้องสาวใสมีไผฮักแล้วก่อนา เป็นดีถูกใจ๋ดูไปก็งามตา
 
 
ใค่ได้ก่อใค่ได้ใจ๋น้องนั้นมา บ่สนแล้วว่าไผจะผูกใจ๋ได้ก็ตาม
 
( * , ** )

( * , ** )
 
อีน้องสาวจี่มีแฟนแล้วกา เป็นลูกสาวไผช่างถูกใจ๋แต้นา
 
ใค่ได้ใจดวงน้อยของน้องนั้นมา บ่สนแม้ว่าไผจะผูกใจ๋ได้ก็ตาม
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Zelet pol

เสื้อ CHORDTABS 2022

คอร์ด แต๊นา Zelet pol

Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง