คอร์ด เห็นถั่วงอกเป็นดอกบัว ภูมิจิต

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar]


[แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ปลูกถั่วเขียว ได้ถั่วงอก ปลูกถั่วเขียว ได้ถั่วงอก ไม่ได้ดอกบัว
ปลูกถั่วเขียว ได้ถั่วงอก ปลูกถั่วเขียว ได้ถั่วงอก ไม่ได้ดอกบัว

* ฉันทด ฉันลอง และมองดู ด้วยกฎของ เมน เดล มีคำถาม หาคำตอบ พิสูจน์ ทดลอง

** ฉันไม่เคยคาดหวัง ไม่เคยคาดฝัน ให้ถั่วงอกเป็นดอกบัว
ฉันแค่เพียงคาดหวัง แค่เพียงคาดหวัง ให้เป็นต้นเป็นถั่วเต็มตัว
ฉันก็กลัวตัวเองเอามันไปกินเสียก่อน ฉันก็กลัวแดดร้อนจะพามันตาย
เจ้าถั่ววิเศษจงบอกข้าเถิด ฉันพร้อมจะฟูมฟักตัวเธอให้เติบโตเต็มวัย
เป็นเมล็ดเติบใหญ่และพร้อมไป ขยายพันธ์ต่อ

กิ่งก้านใบ ใบก้านกิ่ง กิ่งก้านใบ ใบก้านกิ่ง ก้านใบ
นั่งมองดู ใบก้านกิ่ง อดทนรอให้ผ่านไปจริง จะมองเห็นกิ่งก้านใบ

( * , ** )

มองตัวเองย้อนในวันก่อน ถ้ามีปัญญา ... หาทางออก
ชีวิตคือการทดลอง ด้วยกฏของเราเอง มีคำถามหาคำตอบ พิสูจน์ ทดลอง

( ** )
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ภูมิจิต