เนื้อเพลง เศร้า สุเมธ & เดอะปั๋ง

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

กาลเวลาผ่านไป แต่ในใจยังลืมไม่ลง ป่านนี้เธอคงเบิกบาน

 

ใจยังต้องการ แต่มันทรมานสิ้นดี ใจฉันไม่มีปรวนแปร

 

ฉันได้แต่ เศร้าใจ หม่นหมองร้องไห้ ทำไมเธอจึงร้างไป ไม่เหลียวแล

 

        * ความรักมืดมน ฝืนทนต่อไป แล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนใจ กลับมา

 

        คอยฉันเฝ้าคอย ขอคอยต่อไป จะอย่างไรยังหวังดี หากจะนานนับปี ใจฉันไม่มีปรวนแปร

 

        ก็ได้แต่เศร้าใจ หม่นหมองร้องไห้ ทำไมเธอจึงร้างไกล ไม่เหลียวแล

 

( * )

 

ก็ได้แต่เศร้าใจ หม่นหมองร้องไห้ ทำไมเธอจึงร้างไป ไม่เหลียวแล

 

ฉันได้แต่ เศร้าใจ หม่นหมองร้องไห้ ทำไมเธอจึงร้างไกล ไม่เหลียวแล

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง สุเมธ & เดอะปั๋ง

เสื้อ CHORDTABS 2022

คอร์ด เศร้า สุเมธ & เดอะปั๋ง

Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง