คอร์ด เธอเห็นโครงกระดูกของฉันไหม ปาน ธนพร

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar]


[แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
เธอเห็นโครงกระดูกของฉันไหม
ที่ซ่อนไว้ใต้ผิวหนังอันหลอกตา
เพียงเธอนั้นไปยึดครอง และใฝ่ปองตามมายา
โครงกระดูกจึงถูกบังตาด้วยความหลง

เธอเห็น ตับ ไต ม้าม ปอดฉันไหม
อาหารเก่า อาหารใหม่ที่หมักหมม
คลุกน้ำเหลือง มูก น้ำดี น้ำมัน มูตร เป็นคูถตม
ใต้ผิวหนังคืออาจมของความจริง

หลงกันเพียงผิวกาย ที่ห่อหุ้มไว้เท่านั้น
ลองค้นดูในกายนั้น ให้ใจได้ชิน

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ที่เธอครองไว้
มีสิ่งใดที่สดใสไม่มีราคิน
ยามใดที่ไม่ดูแล แค่นั้นก็พบความจริง
กายเป็นมลทิน ที่เราไม่อาจพึงใจ

กายสังขารนั้นมีไว้ให้ใจเรียนรู้
พิจารณาดูถึงความจริงให้จริงเข้าใจ
ให้กายเป็นผลของกาม หรือทางค้นพบใจกาย
นั่นคืออุบายที่เธอนั้นจะต้องเลือกเอง

เธอเห็นไส้ใหญ่น้อยของฉันไหม
เศษอาหารยังหมักไว้ไม่สร่างซา
มีน้ำหนอง เลือด น้ำดี เอ็นทั้งหลายในกายา
เยื่อ พังผืด ต่างถูกซ่อนตาด้วยความหลง

เธอเหม็นน้ำลายฉันที่บ้วนไหม
กลิ่นเหงื่อไคลที่เนื้อหนังได้หมักหมม
เสลดที่ฉันได้คายไว้ ไม่มีใครมาชื่นชม
ออกจากกายเป็นสิ่งโสมม คือความจริง

กำหนัดเพียง ผิวกาย ที่ห่อหุ้มไว้เท่านั้น
ไม่มีกายใดนิรันดร์ นั่นคือความจริง

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ที่เธอครองไว้
มีสิ่งใดที่สดใสไม่มีราคิน
ยามใดที่ไม่ดูแล แค่นั้นก็พบความจริง
กายเป็นมลทิน ที่เราไม่อาจพึงใจ

กายสังขารนั้นมีไว้ให้ใจเรียนรู้
พิจารณาดูถึงความจริงให้จริงเข้าใจ
ให้กายเป็นผลของกาม หรือทางค้นพบใจกาย
นั่นคืออุบายที่เธอนั้นจะต้องเลือกเอง

ให้ใจได้เรียนได้รู้ ก่อนที่จะเสียน้ำตา
ก่อนวันเวลาพรากกายนั้นไม่อาจหวนคืน

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ปาน ธนพร