เนื้อเพลง เธอเท่านั้น (Taste Like You) MARKSIWAT

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ไม่เคยได้เชื่อ จนเมื่อได้เจอ
ไม่เคยได้รัก จนเมื่อได้มาพบเธอ
แววตาที่ฉันวางใจ
มันเปรียบเหมือนโลกทั้งใบ ของฉันอยูในนั้น

เธอมาเติม ฉันให้เต็ม
เธอเท่านั้น ที่เล่าความฝันให้กันได้
เมื่อมีรัก แล้วได้ใช้
มีอะไรจะดีมากไปกว่านี้

เพราะทั้งหัวใจของฉันคือเธอ
แล้ววันนี้เราก็หากันเจอ
จากที่ไม่เคย จากที่ไม่เป็นก็เริ่มเข้าใจ
ให้ฉันสัญญาตอนนี้ก็ได้
จะรักเธอคนนี้เป็นคนสุดท้าย
ทุกๆ เรื่องที่ต้องเจอ ขอแค่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ กัน

เมื่อคำว่ารักที่อยู่ในใจ
เก็บอยู่ลึกๆ และไม่เคยยอมให้ใคร
แต่เธอก็เข้ามาเปลี่ยน
และมีเธอเพียงคนเดียว
ที่ทำให้มันมีความหมาย

เพราะเธอมาเติม ฉันให้เต็ม
เธอเท่านั้นที่เล่าความฝันให้กันได้
เมื่อมีรัก แล้วได้ใช้
มีอะไรจะดีมากไปกว่านี้

เพราะทั้งหัวใจของฉันคือเธอ
แล้ววันนี้เราก็หากันเจอ
จากที่ไม่เคย จากที่ไม่เป็นก็เริ่มเข้าใจ
ให้ฉันสัญญาตอนนี้ก็ได้
จะรักเธอคนนี้เป็นคนสุดท้าย
ทุกๆ เรื่องที่ต้องเจอ ขอแค่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ กัน

Taste like taste like you
Taste like taste like you
Taste like taste like you
Taste like taste like you

เพราะทั้งหัวใจของฉันคือเธอ
แล้ววันนี้เราก็หากันเจอ
จากที่ไม่เคย จากที่ไม่เป็นก็เริ่มเข้าใจ
ให้ฉันสัญญาตอนนี้ก็ได้
จะรักเธอคนนี้เป็นคนสุดท้าย
ทุกๆ เรื่องที่ต้องเจอ ขอแค่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ กัน

ทุกๆ เรื่องที่ต้องเจอ ขอแค่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ กัน


คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง MARKSIWAT
[ คอร์ด เธอเท่านั้น (Taste Like You) MARKSIWAT]
Blogspot - Wordpress - Pinterest