เนื้อเพลง เธอจ๋า เนม สุรพงศ์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
เธอ...เธอเป็นดั่งท้องฟ้า ที่ดูสดใส
และเธอ.. เธอเป็นดั่งดวงดารา ที่อยู่ห่างไกล
เพียงแค่ฉันนั้นหันมอง ใจของฉันก็ล่องไป
เคลิ้มลอยตามเธอไป
โอ้ย.. โอ้ละน้อผู้สาว เจ้าชื่อจั๋งใด
อ้าย.. ต้องใช้คาถาบทใด ดลให้เจ้าหันมา
หลงเธอแล้วนะ แก้วตา เพ้อถึงเธอทุกเวลา
เธอหละคิดเช่นไร..
โอ๊ะ เธอจ๋า เจ้าฮู้บ่ว่าอ้าย (I Want T)
ฮู้บ่ว่าใจ บักอ้าย (I Need You)
ขอเถอะนะ ได้โปรดที่รัก ให้มันจบอยู่ที่ห้องเรา
โอ๊ะ.. เธอจ๋า เจ้าฮู้บ่ว่าอ้าย (I Love You)
ฮู้บ่ว่าใจบักอ้าย (I Miss You)
หลงมันหลงเจ้าแฮงๆ ขอเถอะขอ นะแก้มแดง
โว๊ะ โอ้ โอ ..โอ
ละโอ้แม่ดอกลั่นทมรู้ไหมตาคม
พี่เฝ้าชื่นชมด้วยใจหมายปอง
เฝ้าคอยและเฝ้ามอง คันได้ซูนคิงน้อง
จะไม่ลืมพระคุณ...
เด้อๆหล่าเด้อ เด้อหล่าเด้อ
หอม.. เธอหอมดั่งดอกไม้กลางไพรพนา
ยิ้ม.. ยิ้ม เธองามดั่งจันทร์อยู่บนนภา
หลงเธอแล้วนะแก้วตา เพ้อถึงเธอทุกเวลา
เธอเล่าคิดเช่นไร..
โอ๊ะ เธอจ๋า เจ้าฮู้บ่ว่าอ้าย (I Want T)
ฮู้บ่ว่าใจ บักอ้าย (I Need You)
ขอเถอะนะ ได้โปรดที่รัก ให้มันจบอยู่ที่ห้องเรา
โอ๊ะ.. เธอจ๋า เจ้าฮู้บ่ว่าอ้าย (I Love You)
ฮู้บ่ว่าใจบักอ้าย (I Miss You)
หลงมันหลงเจ้าแฮงๆ ขอเถอะขอ นะแก้มแดง
โว๊ะ โอ้ ..โอ อย่าปล่อยให้หัวใจพี่ระทม
โอ๊ะ..เธอจ๋า เจ้าฮู้บ่ว่าอ้าย (I Want You)
ฮู้บ่ว่าใจบักอ้าย (I Miss You)
ขอเถอะนะ ได้โปรดที่รัก ให้มันจบอยู่ที่ห้องเรา
โอ๊ะ.. เธอจ๋า เจ้าฮู้บ่ว่าอ้าย (I Love You)
ฮู้บ่ว่าใจบักอ้าย (I Miss You)
หลงมันหลงเจ้าแฮงๆ ขอเถอะขอ นะแก้มแดง
โว๊ะ โอ้ ..โอ อย่าปล่อยให้หัวใจพี่ระทม

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เนม สุรพงศ์
[ คอร์ด เธอจ๋า เนม สุรพงศ์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest