เนื้อเพลง สิ่งหนึ่งในใจ Slot Machine

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
จมอยู่ในความทุกข์ทน ลำพังในความมืดมน
 
เวลาผ่านพ้นและฉันคง สลายไป
 
ภาพความสุขนั้นฉันยังอาจจะไม่เข้าใจ ความหมาย
 
         * จมอยู่ในใจของคน ใจคนที่มันร้อนรน
 
         เวลาผ่านพ้นทุกวันและคืนโหดร้าย
 
         อาจจะเห็นแสงเลือนลางข้างใน ก็คงเป็นเพราะเธอ
 
                 ** แต่ยังคงเหลือสิ่งหนึ่งในใจ ภาพเธอนั้นห่างไกลสุดสายตา
 
                *** อยากจะบอกว่ารักเพียงเธอ อยากจะบอกว่าเพ้อเพียงใด
 
                อยากจะบอกว่ารักเพียงเธอ อยากจะบอกว่ารักเธอตลอดไป
 
( * , ** , *** , ** )
 
( *** )
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Slot Machine
[ คอร์ด สิ่งหนึ่งในใจ Slot Machine]
Blogspot - Wordpress - Pinterest