เนื้อเพลง สัมผัส พั้นช์ วรกาญจน์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ก่อนเพียงแค่เรียก
ให้มาก็มาเธอมาหา
เพียงแค่ลืมตา
ก็เห็นแต่เธอไม่เคยห่าง
ภาพในวันนั้นไม่เคยจาง
เธอที่บอกว่าไม่มีทาง
ที่เธอจะทำให้อ้างว้าง
แต่มาวันนี้เธอกลับหาย
ฉันถ้าได้อยากขอ
เธอคนเดิมกลับมาจะได้ไหม
กอดมันไม่อุ่นไม่เหมือนใหม่ๆ
จูบมันไม่หวานมันนานใช่ไหม
แค่เราเก่าไปหรือเธอมีใคร
ถ้าไม่ใช่บอกกันที
สัมผัสที่เคยคุ้นไม่เหมือนเก่า
จูบที่เคยรู้สึกกลับไม่ซึ้ง
ช่วยบอกที่นะคนดี
ฉันคิดไปเองหรือเพราะอะไร
ไม่ได้ถือโทษอะไรกับเธอก็ยอมรับ
ว่าการที่รักนานๆบางทีก็เจือจาง
เมื่อบางทีฉันก็ไม่ต่าง
แต่บางทีขอเจอเธอบ้าง
ท่าทีที่เธอไม่ต้องการ
มันทำให้ฉันเริ่มหวั่นไหว
ฉันถ้าได้อยากขอ
เธอคนเดิมกลับมาจะได้ไหม
กอดมันไม่อุ่นไม่เหมือนใหม่ๆ
จูบมันไม่หวานมันนานใช่ไหม
แค่เราเก่าไปหรือเธอมีใคร
ถ้าไม่ใช่บอกกันที
สัมผัสที่เคยคุ้นไม่เหมือนเก่า
จูบที่เคยรู้สึกกลับไม่ซึ้ง
ช่วยบอกที่นะคนดี
ฉันคิดไปเองหรือเพราะอะไร
กอดมันไม่อุ่นไม่เหมือนใหม่ๆ
จูบมันไม่หวาน...ใช่ไหม
เธอมีใครถ้าไม่ใช่บอกกันที
สัมผัสที่เคยคุ้นไม่เหมือนเก่า
จูบที่เคยรู้สึกกลับไม่ซึ้ง...นะคนดี
กอดมันไม่อุ่นไม่เหมือนใหม่ๆ
จูบมันไม่หวานมันนานใช่ไหม
แค่เราเก่าไปหรือเธอมีใคร
ถ้าไม่ใช่บอกกันที
สัมผัสที่เคยคุ้นไม่เหมือนเก่า
จูบที่เคยรู้สึกกลับไม่ซึ้ง
ช่วยบอกที่นะคนดี
ฉันคิดไปเอง
จะกอดไม่เหมือนใหม่ๆ
จูบมันไม่หวานมันนานใช่ไหม
แค่เราเก่าไปหรือเธอมีใคร
ถ้าไม่ใช่บอกกันที
สัมผัสที่เคยคุ้นไม่เหมือนเก่า
จูบที่เคยรู้สึกกลับไม่ซึ้ง
ช่วยบอกที่นะคนดี
ฉันคิดไปเองหรือเพราะอะไร

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง พั้นช์ วรกาญจน์
[ คอร์ด สัมผัส พั้นช์ วรกาญจน์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest