เนื้อเพลง สัญญาใจ เชน คเชนทร์

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
อ้ายฮักเจ้าเสมอ ถึงแม้เธอสิฮักไผ
อ้ายยังคงห่วงใย อยู่ทุกคืน ทุกวัน

แม้วันเวลา จะผ่านหมุนเวียนเปลี่ยนไป
บ่อาจทำให้ใจ ลืมเธอได้ลง
ภาพเก่าๆ ยังคงวกวนอยู่อย่างนั้น

คิดฮอด คำแพง ยามมื้อแลง เคยเล่นนำกัน
เคยสบตากัน บอกฮักกัน สัญญาจะไม่เปลี่ยนแปลง
คิดฮอด คำแพง ยามมื้อแล้ง บ่มีเจ้ามา
อ้ายนั่งคอยถ่า อยู่หม่องเก่า
หม่องเฮา เคยสัญญาใจ

อ้ายยังคงห่วงหา หยดน้ำตา อ้ายยังคงไหล
อ้ายยังคงห่วงใย อยู่ทุกคืน ทุกวัน

แม้วันเวลา จะผ่านหมุนเวียนเปลี่ยนไป
บ่อาจทำให้ใจ ลืมเธอได้ลง
ภาพเก่าๆ ยังคงวกวนอยู่อย่างนั้น

คิดฮอด คำแพง ยามมื้อแลง เคยเล่นนำกัน
เคยสบตากัน บอกฮักกัน สัญญาจะไม่เปลี่ยนแปลง
คิดฮอด คำแพง ยามมื้อแล้ง บ่มีเจ้ามา
อ้ายนั่งคอยถ่า อยู่หม่องเก่า
หม่องเฮา เคยสัญญาใจ

คิดฮอด คำแพง ยามมื้อแลง เคยเล่นนำกัน
เคยสบตากัน บอกฮักกัน สัญญาจะไม่เปลี่ยนแปลง
คิดฮอด คำแพง ยามมื้อแล้ง บ่มีเจ้ามา
อ้ายนั่งคอยถ่า อยู่หม่องเก่า
หม่องเฮา เคยสัญญาใจ

อ้ายนั่งคอยถ่า อยู่หม่องเก่า
หม่องเฮา เคยสัญญาใจ

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เชน คเชนทร์
[ คอร์ด สัญญาใจ เชน คเชนทร์]
Blogspot - Wordpress - Pinterest