เนื้อเพลง สะท้อน Ewery

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

เหมือนเธอมองมาที่ตาฉัน และลึกไปข้างในนั้น จะพบว่ามันไม่มีอะไร ที่เธอต้องการสักอย่าง

 

        * เธอเห็นภาพลวงที่ปิดเอาไว้ คำสอนที่เธอต้องการสร้างฉันใหม่ ให้กลายเป็นใคร สักคนที่เธอเคยรัก

 

        ฉันจึงกลายเป็นแบบนี้ เป็นสิ่งที่มาแทนภาพคน ที่เธอต้องการ (จะเห็น)(ให้เป็น)

 

                ** เป็นเพียงภาพที่เธอต้องการจะมองสะท้อน

 

                เป็นเงาความรักให้เธอที่เก็บไว้ แต่หัวใจเธอไม่มีฉันที่อยู่ข้างใน

 

                เธอมองฉันเป็นเพียงภาพเลือนที่เธอสร้างไว้ เป็นเงาความรักที่เธอไม่เคยจะลืม

 

                ที่เธอเห็นเป็นเพียง ว่าฉันเป็นเงา (ของใคร)

 

เมื่อเธอมองกระจกบานนั้น ความรักที่เธอมีให้กับฉัน ลึกลงไปไม่มีความหมายอะไร ได้เท่ากับเธอให้เขา

 

( * , ** )

 

ฉันเป็นเงาของใคร ก็ฉันเป็นเงาของใคร

 

( ** )

 

ฉันเป็นเงาของใคร ก็ฉันเป็นเงาของใคร สะท้อน

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Ewery
[ คอร์ด สะท้อน Ewery]
Blogspot - Wordpress - Pinterest