เนื้อเพลง สราญ The Mousses

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

สุข กัน นะ เรา อย่า เอา ทุกข์ มา

 

โลกเรามันวกวน สับสนไป ไม่ชื่นบาน ทุกคนส่งยิ้มกัน โลกนี้มันคงงดงาม

 

                * สุขสราญ แบ่งปันกันไป สุขสราญ จะใกล้จะไกล

 

                สุขสราญ ส่งกันเพลินๆ สุขสราญ around the world

 

สมมุติว่าโลกนี้มีเพียงความรัก ฉันและเธอก็คงรักกันทั้งวัน

 

ทุกคนไม่ครอบครอง และทุกคนเสมอกัน ทุกคนเปิดหัวใจให้ทุกวันมันงดงาม

 

( * )

 

สุขสราญ แบ่งปันกันไป สุขสราญ จะใกล้จะไกล

 

                สุขสราญ ส่งกันเพลินๆ สุขสราญ around the world

 

                สมมุติว่าโลกนี้มีเพียงความรัก ฉันและเธอก็คงรักกันทั้งวัน

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง The Mousses
[ คอร์ด สราญ The Mousses]
Blogspot - Wordpress - Pinterest