คอร์ด ล้านอสงไขยกับหนึ่งหัวใจที่รอคอย ธัญญ่า RSIAM

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar]


[แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
สิกี่ปีกี่ล้านอสงไขย น้องก็บ่เปลี่ยนใจจากอ้าย บ่ว่าชาตินี้ หรือว่าชาติไหน หัวใจบ่แปรผัน
ยังคงรออ้ายอยู่ที่เก่า ที่ที่เฮามีกันและกัน ที่ริมฝั่งโขง เชื่อมโยงสัมพันธ์ เคยสัญญา...

* เกิดชาตินี้ อ้ายไปลี้อยู่ไส รู้เอาไว้น้องยังคอยท่า อสงไขยแห่งการเวลา ยากสิมา เปลี่ยนใจ
ทุกคืนค่ำ น้องนั่งภาวนา วอนเทพไท้เทวา ใกล้ไกล ช่วยนำฮัก ข้ามภพชาติไป ให้พบกัน

(วอนสวรรค์ สิ่มหูอ้ายที...ว่ามีคนคอย)

หากว่าบุญของน้องยังมี หากอ้ายนี้ยังฮักคงมั่น ขอให้เฮาข้ามวัฏสงสาร มาคู่กันอีกครั้ง

จะเกิดเป็น มนุษย์หรือเทวา หรือเกิดมาเป็นนาคาก็ช่าง ขอให้สมหวัง ฮักอย่าแรมร้าง ดั่งสัญญา

( * )

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ธัญญ่า RSIAM