เนื้อเพลง ลืมเจ้าบ่ได้(ลืมบ่ได้จักเทื่อ) ท้าว สมาย

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
ครั้งที่เจ้าบอก ว่าเราห่างกันสักพัก อ้ายต้องคิดหนัก เมื่อเจ้าได้เอ่ยคำนี้

ฮักที่อ้ายให้ เป็นหยังคือเป็นแนวนี้ ความฮักที่มี ต่อไปนี้บ่มีอีกแล้ว


* ภาพเก่าๆ ที่คอยหลอนและเตือนใจ ที่อ้ายคึดไว้ มันก็ได้จบลงแล้ว

หัวใจบ่เคยลืมได้ ที่เจ้าพูดไว้ให้หัวใจแป้ว เลือกเขาแล้ว ขอให้โชคดีเด้อนาง


** ลืมบ่ได้จักเทื่อ ภาพที่เหลือคือความทรงจำ คิดฮอดความเก่าความหลัง ยังจำได้ดีเด้อนาง

คิดฮอดคำหวานที่เจ้าเคยบอก คิดฮอดหมอนที่นอนหนุนกัน

คิดฮอดความหลัง ยังฝังใจอ้ายอยู่ตลอด


คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ท้าว สมาย
[ คอร์ด ลืมเจ้าบ่ได้(ลืมบ่ได้จักเทื่อ) ท้าว สมาย]
Blogspot - Wordpress - Pinterest