เนื้อเพลง ลมหายใจเดียวกัน (Cover) เขียนไขและวานิช

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

ก้อยๆ กึ้ด ก้อยๆ นึก ก้อยๆ นับ หมู่เฮาได้เจออะหยังพ่อง
ก้อยๆ มอง ก้อยลองมาทบทวน ในกำกึ้ดเรื่องวันวาน
จากวันนั้น จนวันนี้ สักกี่ทีตี้เฮาได้เดินข้ามผ่าน
อุปสรรคจะหนักซักเต้าใด จะตุ๊กยากซักแค่ไหน

*แต่ก่อยังมีฉันกับเธอ เฮาตี้ยังจะเดินไปตวยกัน (ด้วย)(มือ)
กอยกำมือ และดวงใจกอยคล้องใจ ต้องเดินไปถึงจุดหมายสักวัน

**(โตย)(ด้วย)กำลังใจที่เฮาฮัก (โตย)(ด้วย)ความเป็นไทยที่เป็นเหมือนบ้าน ของเธอและฉัน
จะบะยอมเดินกลับหลัง จะบะยอมหมดความหวัง จะก้าวต่อไป ด้วยลมหายใจเดียวกัน

ทีละเล็ก ทีละน้อย ก้อยๆ รวมมาเป็นพลังตี้ยิ่งใหญ่ อุปสรรคจะหนักซักเต้าใด จะตุ๊กยากซักแค่ไหน
(, *)

จะบะยอมเดินกลับหลัง จะบะยอมหมดความหวัง จะก้าวต่อไป ด้วยลมหายใจเดียวกัน

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง เขียนไขและวานิช

เสื้อ CHORDTABS 2022

คอร์ด ลมหายใจเดียวกัน (Cover) เขียนไขและวานิช

Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง