เนื้อเพลง ฤดูเก็บเกี่ยว จินน้อย PTmusic

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
คะนึงถึงท่านคราไหน Hu ช่างคับแค้นดวงใจ Hu ฝังอดีตนั้นลงใต้ต้นหลิว

ไม้ใบกิ่งก้านงอกเงย ร่วงโรยไปตามฤดู คือความผันไปตามโชคชะตา
ท่านจากลาไกลทิ้งเงาสนธยา แล้วก็ปล่อยมือละสัมพันธ์ ข้ามสายธาร

* ชาติก่อนพานพบเชื่องช้า (แค่เพียงผิวเผิน) จารึกที่มือนั้น (ข้ามภพข้ามชาติ)
ความเศร้าโศกไหลรินราวหยดหมึกเงาวาว Ho u wow wow
พุทธองค์ว่าไว้ (ปลงใจปล่อยวาง) อย่ารั้งยึดเกี่ยว(อนิจจัง)
จะเดินตามถ้อยวาจาท่านกล่าว เช่นไร?

** คะนึงถึงท่านคราไหน Hu รักไม่ยั่งยืนต้องทนทุกข์นิรันดร์
Hu ไม้ยังผลัดใบ ทิ้งกลีบผกาลอยล่อง
Hu เพราะงั้นการยึดมั่นศรัทธานั้นจึง ช่างไร้ค่าน่าขัน
เว้าวอนร่ำไร เว้าวอนร่ำไร

บัวงามหมื่นพันเติบโต งอกเงยผ่านพ้นคลื่นโคลน รอหยั่งรู้แจ้งในโชคชะตา
ประคำเคลื่อนคล้อย ทรายร่วงตามห้วงกาล ปล่อยวางเมื่อเหนื่อยล้าจะยื้อไว้ จึงเข้าใจ

( * , ** )


คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง จินน้อย PTmusic
[ คอร์ด ฤดูเก็บเกี่ยว จินน้อย PTmusic]
Blogspot - Wordpress - Pinterest