เนื้อเพลง รักปอนปอน Micro

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

ตัวฉันคนอย่างตัวฉันใครจะมาสนใจ คนสวยคนที่ดีพร้อม เขาก็มองข้ามไป

 

        เพราะฉันมันเป็นคนแบบปอนปอนทั่วไป ไม่เห็นจะมีดีที่ใด

 

        ชีวิตไปวันๆ ได้แต่ฝันจะมีใครอยู่ข้างเคียง

 

ยามเหงาได้แต่ทนเอาเราเกิดเป็นผู้ชาย เจียมไว้ ได้แต่เจียมหัวใจ ได้แต่คอยซักวัน

 

        และแล้วมาเจอคนแบบปอนปอนเหมือนกัน ตัวฉันจึงมีคนรู้ใจ

 

        ไปไหนก็ไปกัน ต่างก็รู้ในใจกัน เรามั่นใจ

 

                เรา จะฝ่าฟัน เรารู้เรามีกันและกัน เรา จะแบ่งปัน จะบวกใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว

 

บางครั้ง ถ้าหากเจอฝน เราจะทนด้วยกัน เราหนาวเราเปียกปอนเท่าใด เดินต่อไปไม่หวั่น

 

        เพราะรู้ว่าเราเป็นแบบปอนปอนเหมือนกัน มีร่มเพียงคันเดียวก็พอ

 

        เท่านั้นก็พอใจ หากลมฝนจะแรงไปเราไม่กลัว

 

        และแล้วมาเจอคนแบบปอนปอนเหมือนกัน ตัวฉันจึงมีคนรู้ใจ

 

        ไปไหนก็ไปกัน ต่างก็รู้ในใจกันเรามั่นใจ

 

        ไปไหนก็ไปกัน หากเรารู้กันในใจ อย่างนี้

 

บางครั้งถ้าหากเจอฝนเราจะทนด้วยกัน เราหนาวเราเปียกปอนเท่าใดเดินต่อไปไม่หวั่น

 

บางครั้งถ้าหากเจอฝนเราจะทนด้วยกัน เราหนาวเราเปียกปอนเท่าใดเดินต่อไปไม่หวั่น

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Micro

เสื้อ CHORDTABS 2022

คอร์ด รักปอนปอน Micro

Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง