เนื้อเพลง มานี Modern Dog

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

มานี มีตา มีกา มานีดูกามานี มีอา มีนา ในนามีงู 

อีกา มาดู ดูปู ปูลงรูปูอีกา มาดู ดูงู งูลงรูงู
 
                * มานีดีใจ  ได้ขึ้น ปอ.สี่  ชูใจก็ดีใจ  ได้เลื่อนชั้นกันไปเสียที
 
ชูใจ ดีใจ มานี พาไปในนา ดูปู ดูงู ดูกา ในนามานี 
 
ในนา มีอา มีกา กาบินมาไว อีกา กินงู กินปู อาดูพอใจ
 
( * )
 
(มานี มีตา มีกา มานีดูกามานี มีอา มีนา ในนามีงู อีกา มาดู ดูปู ปูลงรูปู อีกา มาดู ดูงู งูลงรูงู)
 
                มานี ดีใจ ได้ขึ้นปอ.สี่  เรียนดี เรียนเก่ง  หัวเหม่ง ทั้งปี
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Modern Dog
[ คอร์ด มานี Modern Dog]
Blogspot - Wordpress - Pinterest