เนื้อเพลง มานี Modern Dog

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

มานี มีตา มีกา มานีดูกามานี มีอา มีนา ในนามีงู 

อีกา มาดู ดูปู ปูลงรูปูอีกา มาดู ดูงู งูลงรูงู
 
                * มานีดีใจ  ได้ขึ้น ปอ.สี่  ชูใจก็ดีใจ  ได้เลื่อนชั้นกันไปเสียที
 
ชูใจ ดีใจ มานี พาไปในนา ดูปู ดูงู ดูกา ในนามานี 
 
ในนา มีอา มีกา กาบินมาไว อีกา กินงู กินปู อาดูพอใจ
 
( * )
 
(มานี มีตา มีกา มานีดูกามานี มีอา มีนา ในนามีงู อีกา มาดู ดูปู ปูลงรูปู อีกา มาดู ดูงู งูลงรูงู)
 
                มานี ดีใจ ได้ขึ้นปอ.สี่  เรียนดี เรียนเก่ง  หัวเหม่ง ทั้งปี
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Modern Dog

เสื้อ CHORDTABS 2022

คอร์ด มานี Modern Dog

Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง