เนื้อเพลง บุญคุณปูดำ Hangman

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

แต่ก่อนกาลครั้ง นั้นยังมีปูดำ ดูๆไปมันทำท่าทางประหลาด

 

ตาโปนมีแปดขาหน้าตาสบายใจ เดินเซมาเซไปไม่ตรงตลอด

 

ตัวมันดำๆ มีก้ามโตยกโชว์หน้าดู ตัวมันมีรู ขุดเอาไว้เอนกายประจำ

 

        * ปูดำ ยังไงก็เป็นปูดำ ปูดำ ไม่ทำอะไรใคร ใคร ใคร (ใคร)

 

( * )

 

อยู่ต่อมาวันนั้นถึงวันของปูดำ มันคงมีเวรกรรมตามธรรมชาติ

 

เกิดคลาดแคลนอาหารผู้คนไม่มีกิน ปูดำเดินตามดินก็เลยเป็นเหยื่อ

 

กลายเป็นปูเค็ม ให้คนจนๆเรื่อยไป บุญคุณปูดำ จดจำไว้ในใจอย่าลืม

 

( * , * )

 

เป็นเพราะใครปูดำๆมันจึงต้องตาย ตัวดำๆมีขามากมาย เป็นเพราะใคร

 

จำขึ้นใจ เพราะที่ให้คือใจและกาย บุญคุณปูที่จำต้องตาย เป็นเพราะใคร เป็นเพราะใคร

 

( * , * )

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Hangman
[ คอร์ด บุญคุณปูดำ Hangman]
Blogspot - Wordpress - Pinterest