เนื้อเพลง บารมีหลวงปู่กล่อม น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]
จุดเช็กอิน ของถิ่นศรีธรรมราช
เส้นทางสายประวัติศาสตร์ ประกาศนครแห่งธรรม
อำเภอฉวาง ผู้คนต่างจดขานน้อมนำ
พุทธคุณเป็นบุญเหลือล้ำ ร่ำลือเลื่อง เมืองนครศรี

น้องเดียวเชิญชวนฝากสำนวนเที่ยวเมืองนักปราชญ์
มาวัดเพ็ญญาติ สงบสะอาดร่มเย็นสุขขี
ตั้งอยู่เนินเขาลมพัดเบาๆ เมฆไม้มากมี
ตำบลกะเปียดถิ่นนี้ แหล่งอารามงดงามวิไล

สองสี่หกแปด เดือนพฤษภา วันพฤหัส
แรมแปดค่ำ ความตามประวัติ ฤกษ์ก่อตั้งวัดเพ็ญญาติแห่งนี้
หลวงปู่กล่อม เปี่ยมเมตตามากบารมี
ท่านสั่งเอาไว้ดังนี้ ท่านสิ้นชีวีอย่าเผาร่างกาย

สังขารยังมีประชาชีได้มาพึ่งบุญ
ด้วยพุทธคุณฝ่ายเมตตาศรัทธามากหลาย
ภายในวิหาร ตั้งตระห่านให้คนกราบไว้
พระพุทธชินราชองค์ใหญ่ ปัดป้องภัยให้ไกลโรคา

อำเภอฉวางวัดเพ็ญญาติด้วยอำนาจพุทธา
แม้นใครได้ไปบูชาสุขด้วยเมตตาบุญหลวงปู่กล่อม

สองสี่หกแปด เดือนพฤษภา วันพฤหัส
แรมแปดค่ำ ความตามประวัติ ฤกษ์ก่อตั้งวัดเพ็ญญาติแห่งนี้
หลวงปู่กล่อม เปี่ยมเมตตามากบารมี
ท่านสั่งเอาไว้ดังนี้ ท่านสิ้นชีวีอย่าเผาร่างกาย

สังขารยังมีประชาชีได้มาพึ่งบุญ
ด้วยพุทธคุณฝ่ายเมตตาศรัทธามากหลาย
ภายในวิหาร ตั้งตระห่านให้คนกราบไว้
พระพุทธชินราชองค์ใหญ่ ปัดป้องภัยให้ไกลโรคา

อำเภอฉวางวัดเพ็ญญาติด้วยอำนาจพุทธา
แม้นใครได้ไปบูชาสุขด้วยเมตตาบุญหลวงปู่กล่อมคอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง
[ คอร์ด บารมีหลวงปู่กล่อม น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง]
Blogspot - Wordpress - Pinterest